KHÓA ĐÀO TẠO

Giám Đốc Tài Chính Doanh Nghiệp

Chương trình đào tạo Giám đốc tài chính doanh nghiệp do viện IIB thiết kế dành cho các Cán bộ quản lý kinh tế - tài chính và các chuyên viên.

Viện Nghiên Cứu Tin Học & Kinh Tế Ứng Dụng là tổ chức nghiên cứu ứng dụng quản lý kinh tế Tài chính đầu tư tại Tp.HCM và khu vực phía nam. Được thành lập năm 2004 theo quyết định thành lập của UBND Tp.HCM. Viện có các chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo bao gồm:

CẢM NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - ĐẦU TƯ

Trong quá trình giảng dạy và tư vấn về Tài chánh, tôi thường gặp câu hỏi "làm sao để trở thành nhà quản trị tài chánh giỏi ?".....một câu hỏi chân thành của nhiều bạn chuyên viên trẻ về tài chánh, siêng năng làm việc và luôn chịu khó học hỏi kiến thức tài chánh mới.

TS. Đinh Thế Hiển

Viện trưởng viện IIB

CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO

Viện IIB đã tổ chức nhiều khóa đào tạo cho các Tổ chức Tài chính và doanh nghiệp lới tại Tp.HCM và khu vực phía Nam về quản trị doanh nghiệp và tài chính đầu tư.

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

ĐÂY LÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA VIỆN, VỚI CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN CHÍNH NHƯ SAU

 • Tư vấn cấu trúc tài chính doanh nghiệp
 • Tư vấn cấu trúc tài chính doanh nghiệp
 • Tư vấn dự án đầu tư
 • Tư vấn định giá doanh nghiệp và dự án BĐS
 • Tư vấn M&A
Viện đã thực hiện nhiều đề tài cấp thành phố và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp, một số hoạt tư vấn tiêu biểu
 • Tư vấn cấu trúc tài chính doanh nghiệp
 • Xây dựng đề án Cổ phần hóa và định giá trị DN cho công ty Legamex, công ty Sagimexco
 • Tư vấn sáp nhập M&A cho công ty Cityland và Eximland
 • Tư vấn DAĐT Nhà máy Xử lý rác công ty đầu tư hạ tầng Tp.HCM; Nhà máy SX nhựa Đạt Hòa, Dự án Bến bãi và Trạm đăng kiểm Bình Chánh…
 • Tư vấn Dự án Khu Nghĩ dưỡng Mimosa Đà Lạt, Trung tâm thương mại và văn phòng Phong phú…
 • Tư vấn chính sách tiền lương PVFFCCo….
 • Các hoạt động tư vấn do TS.Đinh Thế Hiển và các cộng sự trực tiếp thực hiện. Trách nhiệm – chất lượng – hiệu quả

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

VIỆN IIB ĐÃ TỔ CHỨC NHIỀU KHÓA ĐÀO TẠO CHO CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VÀ DOANH NGHIỆP LỚI TẠI TP.HCM VÀ KHU VỰC PHÍA NAM VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ.

 • Từ năm 2004 đến nay đã tổ chức đào tạo 72 khoá Quản trị tài chánh đầu tư cao cấp cho hơn 2000 học viên là Cán bộ, chuyên viên của các Ngân Hàng, Quỹ Đầu tư và doanh nghiệp tại Tp.HCM và các tỉnh phía Nam.
 • Đào tạo Khóa Định giá trị doanh nghiệp cho công ty Thẩm định giá Hoa Mặt Trời – Tecombank (2017)
 • Đào tạo khóa Quản trị tài chính cho cán bộ lãnh đạo RICONS; Gempadept
 • Từ 2001 – 2011 đào tạo 6 khóa Quản trị doanh nghiệp cao cấp cho hơn 500 cán bộ chủ chốt của công ty liên doanh VietSovpetro
 • Đào tạo về xây dựng và quản trị dự án đầu tư cho các Doanh nghiệp và hợp tác xã Tỉnh Đak Nông
 • Đào tạo Quản trị doanh nghiệp cao cấp 2 khóa (2008 – 2009) cho 80 cán bộ cao cấp Tổng công ty Phân Đạm hóa chất dầu khí.
 • Đào tạo khoá quản trị kinh doanh và tài chánh cho Công ty Cao su Dak Lak, Công ty SX Kymdan, Liên hiệp Hợp tác xã Tp.HCM, Các doanh nghiệp Tỉnh Bình Thuận…

NGHIÊN CỨU KINH TẾ - TÀI CHÍNH - IT

Hoạt động nghiên cứu khoa học về Kinh tế tài chính và ứng dụng IT trong quản lý là một trong 3 hoạt động chính của Viện để hổ trợ cho công tác tư vấn doanh nghiệp.

 • Thực hiện đề tài Xây dựng mô hình quản lý nông nghiệp hợp tác kiểu mới cho Tỉnh DakNong (2017).
 • Thực hiện đề tài Quỹ đầu tư khởi nghiệp công nghệ cao cho Ban quản lý Khu Công nghệ cao Tp.HCM (2015).
 • Thực hiện đề tài "Xây dựng sàn giao dịch nông sản Tỉnh Dak Nông" (2012)
 • Thực hiện Đề tài “Xây dựng công ty đầu tư phát triển công nghệ cao Tp.HCM cho Ban quản lý khu CNC Tp.HCM (2012)
 • Thực hiện Đề tài “Xây dựng Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam” (2010)
 • Thực hiện đề tài vốn đầu tư mạo hiểm và vườn ươm công nghệ cho công nghệ cao - Dự án Khu Công nghệ cao Tp.HCM (2002, 2004).
 • Thực hiện đề tài "Vốn đầu tư cho công nghệ thông tin & xây dựng Quỹ Hỗ Trợ Tp.HCM" của Sở Khoa học và công nghệ Tp.HCM (2003).
 • Thực hiện đề tài " xây dựng Vốn hổ trợ phát triển nhân lực công nghệ thông tin Tp.HCM" của Sở Bưu chính viễn thông Tp.HCM (2005).
 • Biên soạn Sách Lập - Thẩm Định Hiệu Quả Tài Chính Dự án Đầu Tư. NXB Thống kê 2010.
 • Biên soạn Sách Quản trị tài chính công ty - Lý thuyết và ứng dụng. NXB Thống kê 2011.
 • Biên dịch Sách Risk Management In Banking - J.Bessis (2012)
 • Biên dịch Sách Investment valuation - Dr.Aswath Damodaran (2010).

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

TS. ĐINH THẾ HIỂN

Viện trưởng viện IIB

Chủ tịch Ban đại diện Quỹ mở Manulife

TS. NGUYỄN CHÍ VINH

Viện phó viện IIB

TS. NGUYỄN HOÀNG HIỆP

Viện phó Viện IIB

Giám đốc Điều hành SQV International

TS. ĐINH THỊ THU HÀ

Giám đốc nghiên cứu Viện IIB

Trưởng bộ môn TCNH Đại học Thái Bình Dương

TS. SỬ NGỌC KHƯƠNG

Viện Phó Viện IIB

Giám đốc đầu tư Savills

TS. NGUYỄN QUYẾT CHIẾN

Tiến sỹ

Chuyên gia quản trị doanh nghiệp