GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Chương trình đào tạo Giám đốc Tài Chính Doanh nghiệp (Chief Financial Officer - CFO) do Viện IIB thiết kế dành cho các Cán bộ quản lý kinh tế – tài chính, các chuyên viên tài chính – kế toán đang làm việc tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty CP vừa và lớn.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình đào tạo Giám đốc Tài Chính Doanh nghiệp (Chief Financial Officer - CFO) do Viện IIB thiết kế dành cho các Cán bộ, chuyên viên quản lý kinh tế – tài chính đang làm việc tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty CP vừa và lớn để đảm trách nhiệm vụ Giám đốc tài chính hoặc tương đương.

Chương trình cũng đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức của các Cán bộ, chuyên viên tín dụng Ngân hàng trong việc nắm vững công việc quản trị tài chính doanh nghiệp, để phục vụ hiệu quả cho công tác tín dụng.

Chương trình cũng cung cấp đầy đủ kiến thức cho các chuyên viên tham gia vào các Tổ chức tài chính, Quỹ đầu tư, công ty chứng khoán để đáp ứng công việc phân tích và đầu tư vào các doanh nghiệp.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC

 • Đã tốt nghiệp đại học khối kinh tế hoặc tương đương
 • Có khả năng tự học hoặc tinh thần tự học.
 • Có tinh thần trao đổi, thảo luận kiến thức với nhóm.

TỔ CHỨC HỌC

 • Chương trình đào tạo theo hình thức online. Học viên được nhận tài liệu học theo kế hoạch và sự hướng dẫn của Viện.
 • Thời gian học: Phụ thuộc vào khả năng và thời gian học của HV.
 • Thời gian học dự kiến là hoàn tất trong 3 tháng và không quá 4 tháng. Học viên có thể kết thúc trước thời hạn
 • Chứng nhận của Viện IIB: Sau khi hoàn tất các học phần và các bài kiểm tra, học viên sẽ được cấp chứng nhận “Giám đốc tài chánh công ty cổ phần - CFO” của Viện Nghiên Cứu Tin Học & Kinh Tế Ứng Dụng.nhận chứng nhận Khóa học.

Các chứng nhận về đào tạo Tài chính của Viện đươc các Tổ chức Tài chính và doanh nghiệp đánh giá cao.

 • Nhận bản in bộ tài liệu khóa học để và các file case study để tham khảo và ứng dụng trong công việc.
 • Tham gia Group CFO để tiếp tục được tư vấn các kiến thức ứng dụng vào công việc.
 • Được nhận các báo cáo, tài liệu về Kinh tế Tài chính phục vụ cho nhiệm vụ CFO.
 • Tham dự các báo cáo chuyên đề Ofline và Online kiến thức ứng dụng tài chính.
Hổ trợ kiến thức sau khóa học: Sau thời gian học chính thức (4 tháng), Học viên sẽ tiếp tục được Viện IIB hổ trợ phát triển chuyên môn trong công việc:
 • Nhận bản in bộ tài liệu khóa học để và các file case study để tham khảo và ứng dụng trong công việc.
 • Tham gia Group CFO để tiếp tục được tư vấn các kiến thức ứng dụng vào công việc.
 • Được nhận các báo cáo, tài liệu về Kinh tế Tài chính phục vụ cho nhiệm vụ CFO.
 • Tham dự các báo cáo chuyên đề Ofline và Online kiến thức ứng dụng tài chính.

HỌC PHÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

 • Học phí khóa học là 3.200.000VNĐ bao gồm chi phí tài liệu cấp sau khóa học.
 • Để được cấp chứng nhận Khóa học, Học viên cần thực hiện yêu cầu bài tập môn học, và kiểm tra cuối khóa.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC

Ghi danh theo các bước sau:

 • Học viên gửi thông tin đăng ký tới địa chỉ sau: support@iib.vn
 • Viện Sẽ gửi email tới học viên để cung cấp số TK chuyển tiền và mẩu thông tin học viên.
 • Sau khi Học viên chuyển tiền và gửi mail thông tin, Viện sẽ cấp mã số cho Học viên và bắt đầu hướng dẫn học viên vào Website edu.iib.vn để nhận tài liệu khóa học theo lịch trình.
 • Sau khi học viên hoàn tất khóa học và thực hiện bài kiểm tra cuối khóa, sẽ được Viện cấp chứng nhận khóa học.

Chương trình đào tạo Giám đốc Tài Chính Doanh nghiệp (Chief Financial Officer - CFO) do Viện IIB thiết kế dành cho các Cán bộ quản lý kinh tế – tài chính, các chuyên viên tài chính – kế toán đang làm việc tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty CP vừa và lớn.