CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH CFO

Đây là chương trình hàng đầu tại Tp.HCM cung cấp kiến thức và kỹ thuật thực tiễn về tài chánh doanh nghiệp được các chuyên gia và học viên đánh giá rất cao

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Khóa học bao gồm 8 học phần và các chuyên đề quản trị tài chính. Mỗi học phần là một nhiệm vụ chính của CFO trong việc quản trị tài chính công ty.

 • Modul 1: Quản trị tài chính Doanh nghiệp (Corporate Finance Management)
 • Modul 2: Phân tích và lập kế hoạch tài chính (Corporate Finance Analysis and Planing)
 • Modul 3: Lập và quản lý dự án đầu tư (Establish & Manage Investment Project)
 • Modul 4: Thị trường chứng khoán và đầu tư CK (Stock market & Stock investment)
 • Modul 5 : Định giá và quản lý giá trị doanh nghiệp (Analysis & Manage coporate Value)
 • Modul 6 : Tổ chức vốn công ty cổ phần (Capital Management in Joint stock company)
 • Modul 7 : Các vấn đề về mua bán sáp nhập doanh nghiệp (Merge & Acquisiton)
 • Modul 8 : Quản trị rủi ro tài chính (Risk Finance Management)
 • Chuyên đề về quản tri phát triển công ty
Nội dung Lý thuyết Bài tập
Modul 1 : Quản trị tài chính doanh nghiệp (Coporate finance management)
1. Quản trị tài chánh doanh nghiệp & nhiệm vụ CFO x
2. Các vấn đề về chiến lược thuế doanh nghiệp x
3. Các vấn đề về hệ thống kiểm soát doanh nghiệp x
Modul 2 : Phân tích và lập kế hoạch tài chính (Corporate Finance Analysis and Planing)
1. Phân tích tình hình tài chính và kết quả kinh doanh * x x
2. Phân tích lợi nhuận – Chi phí - điểm hòa vốn * x x
3. Quản lý vốn lưu động * x x
4. Lập kế hoạch Tài chánh * x x
5. Dòng tiền chiết khấu và chi phí sử dụng vốn x x
Modul 3 : Lập và quản lý dự án đầu tư (Establish & Manage Investment Plan)
1. Quy trình lập và thẩm định DAĐT x
2. Xây dựng phương án tài chính dự án SXKD * x x
3. Xây dựng phương án tài chính dự án đầu tư BĐS * x x
4. Các dự án SXKD và BĐS tham khảo (case stuydy) x
Modul 4 : Thị trường chứng khoán và Đầu tư chứng khoán (Establish & Manage Investment Plan)
1. Thị trường chứng khoán x
2. Các phương pháp phân tích chứng khoán x x
3. Phân tích năng lực tài chính & kinh doanh công ty x x
4. Phân tích các chỉ số quan trọng trong đầu tư CK * x x
5. Các quyết định của Hội đồng quản trị về cổ phiếu * x
6. Các kinh nghiệm đầu tư chứng khoán x x
Modul 5 : Định giá và quản lý giá trị doanh nghiệp (Analysis & Manage coporate Value)
1. Tổng quan về định giá x
2. Định giá theo phương pháp dòng tiền x x
3. Đinh giá theo phương pháp so sánh * x x
4. Tổ chức định giá doanh nghiệp * x
5. Đinh giá công ty khởi nghiệp x x
6. Đinh giá trái phiếu doanh nghiệp * x x
7. Định giá thương hiệu * x x
8. Đinh giá công ty đa ngành x
Modul 6 : Tổ chức và huy động vốn công ty cổ phần (Capital Management in Joint stock company)
1. Tổ chức Huy đông vốn trong công ty cổ phần * x
2. Vay vốn Ngân hàng * x x
3. Huy động vốn qua phát hành cổ phiếu & Trái phiếu. * x x
4. Công ty Star up và huy động vốn x x
5. Cấu trúc và tái cấu trúc vốn trong công ty cổ phần x x
Modul 7 : Mua bán sáp nhập doanh nghiệp (Merge & Acquisiton)
1. Các vấn đề tài chính cốt lõi trong sáp – nhập x
2. Định giá doanh nghiệp sáp – nhập * x x
Modul 8 : Quản trị rủi ro hoạt động tài chánh (manage corporate financial risk) x x
1. Rủi ro về tỷ giá ngoại tệ x x
2. Rủi ro về vốn đầu tư và dòng tiền kinh doanh x
3. Đánh giá năng lực tài chánh kinh doanh * x x
4. Xếp hạng năng lực tài chánh Doanh nghiệp * x x
5. Giải cứu doanh nghiệp x
6. Quản lý tăng trưởng bền vững x x
Modul 9 : Chuyên đề về quản trị tài Chính và phát triển công ty x x
1. Mô hình tổ chức và quản trị công ty cổ phần hiện đại x
2. Các vấn đề chiến lược phát triển công ty x x
3. Các vấn đề về quản trị tài chính công ty cổ phần x x
Ghi chú: các chuyên đề có dấu * là các kiến thức áp dụng cụ thể vào các công việc của CFO trong công ty

TÀI LIỆU VÀ CÔNG CỤ HỌC TẬP

 • Chương trình đào tạo CFO online của Viện IIB được thiết kế để giúp cho người học trở thành nhà lãnh đạo tài chính doanh nghiệp. Do vậy Học viên cần có tinh thần tự học để đạt hiệu quả theo các nội dung đào tạo chương trình.
 • Đặc biệt, Viên IIB cung cấp kiến thức ứng dụng thực tế cho học viên thông qua các hướng dẫn, hổ trợ trong giai đoạn học và giai đoạn sau khi học áp dụng vào công việc.
 • Viện IIB đã hướng dẫn, hổ trợ cho hơn 5000 học viên theo học các chương trình Tài chính của Viện từ năm 2002 đến nay; và được các học viên đánh giá cao; trong đó có nhiều quản trị viên cao cấp của các Ngân hàng, Tổ chức tài chính và công ty niêm yết lớn tại VN.

A. CÁC KÊNH HỌC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

 • File PDF các kiến thức theo từng học phần: Các kiến thức nền tảng và các hướng dẫn ứng dụng trong công việc (đối với các phần ứng dụng). Học trên Web edu.iib.vn và được gửi bản in sau khi hoàn thành khóa học (*)
 • File Excel minh họa và sử dụng theo từng học phần: Các file Excel minh họa bài giảng và các file Excel bài tập lớn ứng dụng trong công việc. Học trên Web edu.iib.vn và được download về sử dụng (*)
 • Các Clip kiến thức CFO để giúp học viên dể hiểu các vấn đề cốt lỏi trong từng học phần khóa học. Xem trên website: edu.iib.vn (*)
 • Các case study thực tế từng học phần: để học viên ứng dụng vào các công việc. Xem trên Web edu.iib.vn và được dowload về sử dụng (*)
 • Đặt câu hỏi và nhận trả lời về kiến thức họ: Học viên gửi các câu hỏi về các vấn đề chưa hiểu cần giải đáp trong các học phần và nhận các giải đáp hướng dẫn qua mail CFO.iib.hocvien@gmail.com (**)
 • Group face book “CFO IIB" : (**) Để cung cấp các bài viết, thông tin về các kiến thức cần tham khảo cho các học viên. Trao đổi các vấn đề ứng dụng trong doanh nghiệp về quản trị kinh doanh và tài chính. Nhận và trả lời các câu hỏi, thắc mắc của học viên trong và sau khóa học.
B. CÁC KÊNH HỖ TRỢ KIẾN THỨC ỨNG DỤNG CHO HỌC VIÊN SAU KHÓA HỌC: (***)
 • Kênh Youtube “VFA chanel” để xem các clip về quản trị tài chính.
 • Group face book “VFA” để giúp học viên trao đổi những chủ đề tài chính – kinh tế quan trọng trong thực tế nhằm nâng cao kiến thức áp dụng trong công việc.
 • Tài liệu tham khảo cho công việc : Sau khóa học, các học viên được nhận các báo cáo, tài liệu định kỳ về Kinh tế Tài chính phục vụ cho công việc CFO.
 • Các buổi trình bày online các chuyên đề kinh tế - tài chính.
 • Các buổi hội thảo offline các chuyên đề kinh tế - tài chính:
  - Học viên được miễn phí tham dự các buổi hội thảo liên quan trực tiếp đến các chủ đề quản trị tài chính trong doanh nghiệp.
  - Học viên được giảm 70% đối với các hội thảo về kinh tế - đầu tư
Ghi chú:
 • (*) Tài liệu chính thức
 • (**) Kênh trao đổi chính thức các vấn đề của khóa học
 • (***) Các phần bổ sung, nâng cao kiến thức ứng dụng trong thực tế sau khóa học

Khóa học bao gồm 8 học phần và các chuyên đề quản trị tài chính. Mỗi học phần là một nhiệm vụ chính của CFO trong việc quản trị tài chính công ty.