GIỚI THIỆU IIB

Viện Nghiên Cứu Tin Học & Kinh Tế Ứng Dụng là tổ chức nghiên cứu ứng dụng quản lý kinh tế Tài chính đầu tư tại Tp.HCM và khu vực phía nam. Được thành lập năm 2004 theo quyết định thành lập của UBND Tp.HCM

LIÊN HỆ

Email: daotaoiib@gmail.com

Hotline: 091 824 7333 – 0902711720

© 2023 Viện Nghiên Cứu Tin Học & Kinh Tế Ứng Dụng | All rights reserved