HỘI ĐỒNG

KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

TS. NGUYỄN QUYẾT CHIẾN

 • Chuyên gia quản trị doanh nghiệp
 • Đã thực hiện nhiều đề tài cấp Bộ, cấp thành phố về các Quỹ tài chính mục tiêu, vốn đầu tư mạo hiểm…
 • Tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về CPH, Tài chính và quản trị sản xuất.

TS. NGUYỄN QUỐC KHÁNH

 • GV Khoa kinh tế ĐH SPKT Thủ Đức
 • Chuyên gia về Tài chính doanh nghiệp, thị trường chứng khóan
 • Đã thực hiện nhiều đề tài cấp Bộ, cấp thành phố về tỷ giá hối đoái...
 • Tác giả nhiều quyển sách về kế tóan và Tài chính doanh nghiệp

TS. SỬ NGỌC KHƯƠNG

 • Giám đốc đầu tư Savills
 • Chuyên gia về Tài chính và Bất động sản.
 • Thường xuyên có những bài phỏng vấn trên các báo đài về lĩnh vực Tài chánh và BĐS

TS. ĐINH THẾ HIỂN

 • Giám đốc viện IIB
 • Chuyên gia về Tài chính - đầu tư
 • Đã thực hiện nhiều đề tài cấp Bộ, cấp thành phố về các Quỹ tài chính
 • Lập và Thẩm định nhiều dự án đầu tư, Tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về cổ phần hóa, cấu trúc tài chính, DA đầu tư,
 • Tác giả nhiều quyển sách về DAĐT, tài chính

TS. NGUYỄN HOÀNG GIANG

 • Trưởng khoa TCKT - Đại Học LĐTL
 • Chuyên gia về Tài chính doanh nghiệp, thị trường chứng khóan
 • Đã thực hiện nhiều đề tài cấp Bộ, cấp thành phố về tỷ giá hối đoái
 • Tác giả nhiều quyển sách về kế tóan và Tài chính doanh nghiệp

TS. BÙI QUANG TÍN

 • Chuyên gia Tài chánh đầu tư - Giảng viên Đại Học Ngân Hàng Tp.HCM
 • Chuyên gia về Tài chính chứng khoán
 • Thường xuyên có những bài phỏng vấn trên các báo đài về lĩnh vực Tài chánh và BĐS
 • Tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về CPH, Tài chính và quản trị sản xuất

Văn phòng: Số 1 Công trường quốc tế P.6 – Q3 – Tp.HCM

ĐT: (028) 3825 7312 | Hotline : 091 824 7333 – 0902711720

Email : daotaoiib@gmail.com