CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KINH TẾ - TÀI CHÍNH - IT

Hoạt động nghiên cứu khoa học về Kinh tế tài chính và ứng dụng IT trong quản lý là một trong 3 hoạt động chính của Viện để hổ trợ cho công tác tư vấn doanh nghiệp. Dưới đây là một số hoạt động nghiên cứu khoa học của viện từ 2004 đến nay

 • Thực hiện đề tài Xây dựng mô hình quản lý nông nghiệp hợp tác kiểu mới cho Tỉnh DakNong (2017).
 • Thực hiện đề tài Quỹ đầu tư khởi nghiệp công nghệ cao cho Ban quản lý Khu Công nghệ cao Tp.HCM (2015).
 • Thực hiện đề tài “Xây dựng sàn giao dịch nông sản Tỉnh Dak Nông” (2012)
 • Thực hiện Đề tài “Xây dựng công ty đầu tư phát triển công nghệ cao Tp.HCM) cho Ban quản lý khu CNC Tp.HCM (2012)
 • Thực hiện Đề tài “Xây dựng Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam” (2010)
 • Thực hiện đề tài vốn đầu tư mạo hiểm và vườn ươm công nghệ cho công nghệ cao - Dự án Khu Công nghệ cao Tp.HCM (2002, 2004).
 • Thực hiện đề tài "Vốn đầu tư cho công nghệ thông tin & xây dựng Quỹ Hỗ Trợ Tp.HCM" của Sở Khoa học và công nghệ Tp.HCM (2003).
 • Thực hiện đề tài " xây dựng Vốn hổ trợ phát triển nhân lực công nghệ thông tin Tp.HCM" của Sở Bưu chính viễn thông Tp.HCM (2005).
 • Biên soạn Sách Lập - Thẩm Định Hiệu Quả Tài Chính Dự án Đầu Tư. NXB Thống kê 2010.
 • Biên soạn Sách Quản trị tài chính công ty - Lý thuyết và ứng dụng. NXB Thống kê 2011.
 • Biên dịch Sách Risk Management In Banking - J.Bessis (2012)
 • Biên dịch Sách Investment valuation - Dr.Aswath Damodaran (2010).

Văn phòng: Số 1 Công trường quốc tế P.6 – Q3 – Tp.HCM

ĐT: (028) 3825 7312 | Hotline : 091 824 7333 – 0902711720

Email : daotaoiib@gmail.com