CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ ĐÀO TẠO

Viện IIB đã tổ chức nhiều khóa đào tạo cho các Tổ chức Tài chính và doanh nghiệp lới tại Tp.HCM và khu vực phía Nam về quản trị doanh nghiệp và tài chính đầu tư.

Một số khóa đào tạo tiêu biểu của Viện từ 2004 đến nay

  • Từ năm 2004 đến nay đã tổ chức đào tạo 72 khoá Quản trị tài chánh đầu tư cao cấp cho hơn 2000 học viên là Cán bộ, chuyên viên của các Ngân Hàng, Quỹ Đầu tư và doanh nghiệp tại Tp.HCM và các tỉnh phía Nam.
  • Đào tạo Khóa Định giá trị doanh nghiệp cho công ty Thẩm định giá Hoa Mặt Trời – Tecombank (2017)
  • Đào tạo khóa Quản trị tài chính cho cán bộ lãnh đạo RICONS; Gempadept
  • Từ 2001 – 2011 đào tạo 6 khóa Quản trị doanh nghiệp cao cấp cho hơn 500 cán bộ chủ chốt của công ty liên doanh VietSovpetro
  • Đào tạo về xây dựng và quản trị dự án đầu tư cho các Doanh nghiệp và hợp tác xã Tỉnh Đak Nông
  • Đào tạo Quản trị doanh nghiệp cao cấp 2 khóa (2008 – 2009) cho 80 cán bộ cao cấp Tổng công ty Phân Đạm hóa chất dầu khí
  • Đào tạo khoá quản trị kinh doanh và tài chánh cho Công ty Cao su Dak Lak, Công ty SX Kymdan, Liên hiệp Hợp tác xã Tp.HCM, Các doanh nghiệp Tỉnh Bình Thuận…

Văn phòng: Số 1 Công trường quốc tế P.6 – Q3 – Tp.HCM

ĐT: (028) 3825 7312 | Hotline : 091 824 7333 – 0902711720

Email : daotaoiib@gmail.com