Viện Nghiên Cứu Tin Học & Kinh Tế Ứng Dụng là tổ chức nghiên cứu ứng dụng quản lý kinh tế Tài chính đầu tư tại Tp.HCM và khu vực phía nam. Được thành lập năm 2004 theo quyết định thành lập của UBND Tp.HCM. Viện có các chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo bao gồm:

  • Tư vấn cấu trúc tài chính doanh nghiệp, dự án đầu tư
  • Tư vấn cấu trúc hệ thống quản lý công ty
  • Đào tạo các khóa nâng cao về Quản trị tài chính - đầu tư chứng khoán & Điều hành doanh nghiệp

Hoạt động tư vấn: Viện đã thực hiện nhiều đề tài cấp thành phố và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp như đề án Cổ phần hóa và định giá trị DN cho công ty Legamex, công ty Sagimexco; tư vấn lập dự án đầu tư Khu nhà ở cao cấp PNTECHCONS, Tòa nhà Lugico, Nhà máy Xử lý rác công ty đầu tư hạ tầng Tp.HCM, Khu Resort 5 sao Điện Ngọc Quảng Nam, Nhà máy SX nhựa Đạt Hòa, Dự án Bến bãi và Trạm đăng kiểm Bình Chánh; Tư vấn sáp nhập Eximland và Citiland; tư vấn chính sách tiền lương PVFFCCo….

Hoạt động nghiên cứu - đào tạo: Viện đã có nhiều tham luận nghiên cứu về lĩnh vực quản lý kinh tế và Tài chính đầu tư công bố trên nhiều tạp chí, xuất bản các Bộ sách về Tài chính đầu tư được tái bản nhiều lần.

Chương trình đào tạo Phân tích Tài chính - đầu tư cao cấp và chương trình Giám Đốc tài chính do Viện xây dựng được đánh giá là ch ương trình hàng đầu, mang tính thiết thực cao.

Viện đã đào tạo Quản trị doanh nghiệp cao cấp cho nhiều công ty lớn : VietSovpetro, Tổng công ty Phân Đạm hóa chất dầu khí, GenpadeptCông ty Cao Su DakLak, Mobilfone, khóa đào tạo Quản trị doanh nghiệp cao cấp cho 80 chủ nhiệm HTX Tp.HCM (2007)… đào tạo Quản trị Tài chính Đầu Tư cao cấp cho hơn 1.200 cán bộ chuyên viên của các ngân Hàng, công ty Tài chính chứng khóan, công ty SXKD …


Văn phòng: Số 1 Công trường quốc tế P.6 – Q3 – Tp.HCM

ĐT: (028) 3825 7312 | Hotline : 091 824 7333 – 0902711720

Email : daotaoiib@gmail.com